BLOG

07 Jun

GLOBALIZIMI I MODËS & MJEDISI

GLOBALIZIMI I MODËS & NDIKIMET MJEDISORE Vitet 1960, veshjet e gatshme dhe prodhimi masiv  Vitet 1960 ishin një kohë kyçe për industrinë e modës. Ishte një periudhë ndryshimesh të rën...

Read more
29 May

Moda dhe Printet

Printi shton personalitet, dinamikë dhe gjallëri në veshjet tona
Në botën emocionuese të modës, motivet e printuara janë një mënyrë e fortë për të treguar personalitetin, kreativitetin dhe historitë tuaja. Nga lulet e mëdha deri te pikat, motivet shtojnë stil  në veshjet tuaja, duke i bërë ato më interesante dhe unike.

Read more
22 May

MODA, GJINA DHE SHOQËRIA

Fashion has always been a mirror of societal changes, norms, and values.In the past, clothing was strictly divided by gender, with men and women expected to stick to distinct styles. Men's fashion emphasized practicality and authority, featuring suits, trousers, and muted colors, while women's fashion focused on beauty and modesty, showcasing dresses, skirts, and decorative elements. 

Read more
15 May

MODA FILLON ME TEKSTIL

FASHION BEGINS WITH FABRIC

The textile industry's evolution has been shaped by technological advancements and shifting consumer preferences. From its early manual practices to the introduction of mechanization during the Industrial Revolution, significant inventions such as the spinning jennies and the power loom have

Read more
08 May

NGA MODA NË FIBRA

Vitet e fundit, industria e modës ka pësuar një transformim të rëndësishëm, i nxitur pjesërisht nga përparimet teknologjike dhe përdorimi i materialeve të fundit. Ky ndryshim ka rezultuar në një peizazh të gjallë dhe dinamik të modës që vazhdon të shtyjë kufijtë dhe të frymëzojë audiencën në mbarë botën.

Read more